kolmapäev, 18. mai 2011

Arvutikasutaja meelespea

Kui Sa oled otsustanud kasutada raamatukogu arvuteid, pead kinni pidama nendest reeglitest:

* Arvuti kasutamisel on esimene tund tasuta, iga järgnev tund maksab 0,63 eurot. 

* Arvuti käima- ja väljalülitamist (ka restarti) teeb vaid raamatukogu töötaja.

* Mobiiltelefonidega raamatukogus ei räägita.

* Raamatukogud pole lubatud süüa ega juua.

* Kui on tarvis printida või kasutada mälupulka, teavita sellest raamatukogu töötajat, kuna teenus on tasuline.

* Kui oled oma töö lõpetanud, palun sulge kõik programmid, mida avasid.

* Ära lae ega installeeri arvutisse uusi programme, muusikat, pilte jmt.

* Keelatud on tasuliste, pornograafilise sisuga, vägivalda ja vihkamist õhutavate lehekülgede külastamine.

* Kui tekib probleeme, pöördu abi saamiseks raamatukogu töötaja poole.

* Palun ole raamatukogus vaikselt.

* Arvuti seadistuste muutmine (ka desktopi kujunduse muutmine)on keelatud.

* Control Paneli (kontrollpaneeli) seadistusi muudab ja kontrollib vaid raamatukogu töötaja.

* Eeskirjade rikkumisel on raamatukogu töötajal õigus rakendada teenuste kasutamise keeldu.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar